Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI :
UNVANI :
ADRESİ :
TELEFON :
MAİL ADRESİ :
ALICI :
UNVANI :
ADRESİ :
TELEFON :
MAİL ADRESİ :

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

1) Alıcının Satıcıya ait http://www.asaki.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2) Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

* http://www.asaki.com.tr sitesinin ödeme sayfasında yer alan SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve TRANSFER ŞARTLARI bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
*http://www.asaki.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 : SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE AİT ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

1. Hizmetin ve ek hizmetlerin temel özellikleri “tür (emlak, vasıta, mağazalar vs.), konum, kapasite, uygunluk, fiyat ve benzeri” http://www.asaki.com.tr sitesinde yer almaktadır.

2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı, zararı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

5. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

6. 3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
ÜRÜN AÇIKLAMASI ADET, BİRİM FİYATI ARA TOPLAM
1) (KDV Dahil):
2) Kargo Tutarı
3) Toplam :
4) Ödeme Şekli ve Planı:
5) Teslimat Adresi:
6) Teslim Edilecek kişi:
7) Fatura Adresi:
8) Sipariş Tarihi:
9) Teslimat tarihi:
10) Teslim şekli:
*Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.
FATURA BİLGİLERİ
1) Ad/Soyad/Unvan :
2) Adres :
3) Telefon :
4) Faks :
5) Eposta/Kullanıcı Adı :
*Fatura Teslim Usûlü : Fatura siparişin teslim edileceği fatura/teslim adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.(AYRICA MAİL ADRESİNE FATURA GÖNDERİLECEKTİR İBARESİNİ EKLEYEBİLİRİZ)

MADDE 4 : SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

1) Sözleşme Tarihi Müşterilerin http://www.asaki.com.tr sitesinden talep ettiği hizmetin kapsadığı tarihler esastır.

2) Tarafların bu Sözleşme’nin şartlarını yerine getirememesinden kaynaklanan sorumlulukları ancak mücbir nedenlerden dolayı ortadan kalkar. Bu sözleşmedeki mücbir nedenler kapsamına tarafların isteği dışında gelişen, önleyemeyeceği, sözleşme şartlarını yerine getirmesini engelleyen ya da imkânsız kılan durumlar girer. Bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, sel, savaş, ayaklanma, genel grev, grev, lokavt, ambargo ve benzerleri bunlara örneklerdir.

3) Mücbir nedenlerin ortaya çıktığını, taraflar birbirlerine yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirirler.
Sözleşme süresi, mücbir nedenlerin geçerli olduğu süre kadar uzatılır. Doğal afet, savaş, ayaklanma, genel grev, ambargo gibi mücbir nedenlerin 3 ayı; grev, lokavt gibi mücbir nedenlerin ise 1 ayı geçmesi durumunda her iki tarafın da anlaşmayı sona erdirme hakkı doğar.

MADDE 5 : SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2) 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler http://www.arsadenizi.com sitesinden alışveriş yapamaz.
Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

3) Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.asaki.com.tr sorumlu değildir.
Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

4) http://www.asaki.com.tr sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.
Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

MADDE 6 : ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2) Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

3) Alıcı, http://www.asaki.com.tr internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

4) Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu http://www.asaki.com.tr sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5) Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 : SİPARİŞ, ÖDEME PROSEDÜRÜ
SİPARİŞ
1) Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.
İşbu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

2) Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir.
Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

3) İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

4) Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir.
Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.


ÖDEME 1) http://www.asaki.com.tr‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
2) Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3) Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.(KIRMIZI İLE İŞARETLİ SON CÜMLE TARTIŞMALI ANCAK YAZILMASINDA DA BİR SIKINTI YOK)
4) Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 : SEVKİYAT, TESLİMAT PROSEDÜRÜ
SEVKİYAT
1) Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.
TESLİMAT
1) Ürün ya da ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir.
Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
2) Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapamadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
3) Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde aksamalar olabilir.
Bu aksamalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir.
Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşamadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine 0850 303 8649 iletişim numarası kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
4) Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır.
Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına alıcı haizdir.
Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

MADDE 9 : DİĞER HÜKÜMLER
1) İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm hususları düzenleyen tek metindir.
Daha önceki tüm sözlü, yazılı muhaberat ve sözleşmeler, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle otomatik olarak hükümsüz kalacaktır.
2) Sözleşmede, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, bağlanmazlık, iptal edilebilirlik, idari nedenlerle veya bir maddi fiilden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere, kanuna herhangi bir şekilde aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerini ve Sözleşme’nin bağlayıcılığını etkilemez.
Böyle bir durumda, Sözleşme’nin geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve sözleşme, taraflarca genel prensiplere uygun olarak doldurulacak ve hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), sözleşmenin imza tarihinde tarafların iradelerini en yakın biçimde yansıtacak hükümlerle değiştirebilirecektir.
3) Bu Sözleşme’de, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yapılacak olan her türlü değişiklik ve ilaveler, ancak tarafların yazılı bir şekilde karşılıklı mutabakatı bulunduğu takdirde muteberdir.
4) Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmede belirtilen unvanlarında bir değişiklik olması halinde bu değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilecek ve bildirimde bulunan taraf sözleşmeye yeni unvan altında devam edecektir.
5) Taraflardan birinin bu Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini kullanmayı geciktirmesi veya kullanmaması, bu haktan feragat ettiği veya bu hakkın oluşmasına yol açan olayı kabul ettiği anlamına gelmeyecektir.
6) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılan değişiklikler bildirilmedikçe, bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış olduğunu taraflar kabul ederler.
Bu durumda posta çalışanının tebligatı adrese ulaştırdığı gün, tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir.
7) İşbu sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm ihtar ve ihbarlar ile bildirimler, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, şirket yetkilisine elden bizzat, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla tarafların sözleşmede belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır.
8) Müşteri, işbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Arsa Denizi Ltd. Şti.’nin defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin ve münhasıran delil olarak kabul edileceğini, hiçbir itiraz ileri sürülmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 : UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
1) İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Taraflar, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi ile uyumlu olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca
ilan edilen parasal sınırlara kadar Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir. (İSTANBUL MERKEZ ADLİYESİ ADLİ YARGI ÇEVRESİNİN YETKİLİ OLACAĞI İBARESİ EKLENEBİLİR)
2) Bu parasal sınırlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de ilan edilmiştir.

MADDE 11 : SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ HAKKINDA
İşbu Sözleşme’nin ;
1) http://www.asaki.com.tr üzerinden onay aşamalarının Müşteri tarafından tamamlanıp Müşteri tarafından bildirilen elektronik posta adresine gönderilmesi üzerine; veya,
2) Müşteri tarafından okunduğuna ve/veya kabul edildiğine dair yazılı onay alınması durumunda; veya,
3) http://www.asaki.com.tr üzerinden Müşteri tarafından yapılan Mal/Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin bedeline tekabül eden ödemenin gerçekleşmesi halinde,
Müşteri, Ön Bilgilendirme Formu’nu okumuş, kabul etmiş ve onaylamış sayılacak ve işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme taraflarca kurulmuş olacaktır.

HİZMET SAĞLAYICISI : Arsa Denizi Ltd. Şti.
MÜŞTERİ :