Üyelik Sözleşmesi ve Site Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan önce “site kullanım şartları”nı dikkatlice okuyunuz.
Sitemizi kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar(www.asaki.com.tr), merkezi ………… adresi olan …… firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir.
Sizler(Kullanıcı) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi ve sitemizdeki ilgili sözleşmeleri okuduğunuzu anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul beyan, taahhüt etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

1) Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2) Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

3) Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler paylaşmayacağını kabul eder.Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda “Site” yetkilileri, bu tür hesapları askıya alma hakkına sahip olup, bu tür hesapların üyeliklerini sona erdirebilir.Ayrıca yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.Bu sebeple yargı mercilerinden bu kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talebi gelirse, site yetkililerinin bu hesaplara ait bilgileri paylaşma hakkı saklıdır.

4) Site üyelerinin birbirleri ile veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1) İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç kimseye hiçbir hak vermez.

2) Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


GİZLİ BİLGİ/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUSUSU

1) Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

2) Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3) Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


GARANTİ HUSUSU

1) İşbu sözleşme maddesi kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır.

2) İşbu sitedeki ilanlara ait satış bilgilerinin gerçekliği mümkün olduğu temelde tarafımızca araştırılmakta olup, asgari ölçüde gerçeği yansıttığı hususu denetlenmektedir.Ancak tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak sarih veya zımni, kanuni veya başka nitelikte sitemiz hiçbir garantide bulunmamaktadır.

3) İşbu durum nedeniyle herhangi uğranılacak bir zararda husumet tarafımıza değil, gerçeğe aykırı şekilde ilan koyan tarafa yöneltilecektir.

4) Ayrıca site güvenilirliğini etkilemesi dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgiler ile ürün ve hizmet sunan kullanıcılara dava ikame etme hakkımızın saklı olduğunu da belirtiriz.


KAYIT VE GÜVENLİK

1) Kullanıcı doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır.Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin ilgili hesap kapatılabilecektir.

2) Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur.Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazlarının zarar görmesinden sitemiz sorumlu tutulamaz.


MÜCBİR SEBEP

1) Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, alt yapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

1) İşbu sözleşmenin şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1) Site yönetimi, dilediği zaman sitede bulunan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir.Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır.Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


TEBLİGAT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1) Taraflara gönderilecek tüm bildirimler, sitenin ……….. e-posta adresine ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

2) Kullanıcı üye olurken belirttiği e-posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa birinci maddede belirtilen sitenin e-posta adresine mail atmak suretiyle bildireceğini, aksi halde eski e-posta adresine yapılacak tebligat ve bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


DELİLLER HUSUSU

1) İşbu sözleşme ve sitemizdeki diğer sözleşmeler ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar, faks ve mail kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1) İşbu sözleşme ve sitemizdeki siğer sözleşmelerin uygulanmasından veya yorumlanmasından dolayı doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul(Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.